Accidents de Trànsit

Després d’un accident de trànsit, és molt habitual que rebem la telefonada de la companyia d’assegurances per oferir-nos una indemnització.

No comprovar que la quantitat oferta és la que legalment li correspon és fer un mal negoci. No permeti que això li passi a vostè.

Confiï en el nostre consell professional i cobri la indemnització que en justícia li correspon mitjançant el nostre servei d’accidents de trànsit.

Ha patit un accident de trànsit?
© 2009 MIRÓ CONSULTING & TECH S.L.U.
Subvencionat per:
Departament d'Hisenda i Innovació.