Impostos

Les seves relacions amb la Hisenda no ha de ser necessàriament difícils. Ara és possible tractar amb la Administració tributària en un plànol d’igualtat i pagar allò estrictament just pels seus imposts, no més.

Recordi que a llarg termini sol costar més doblers no assessorar-se, perquè al final es paguen més imposts.

Amb el nostre servei d’impostos ben segur que en sortirà guanyant.

Pagui el just per els seus impostos
© 2009 MIRÓ CONSULTING & TECH S.L.U.
Subvencionat per:
Departament d'Hisenda i Innovació.