Liquidacions

Tant en contractes temporals com en indefinits, l’experiència ens demostra que en la liquidació calculada per l’empresari no se solen contemplar tots els conceptes ni les quantitats que el treballador té dret a cobrar.

Per què hauria de renunciar vostè als seus doblers?

Amb en nostre servei de liquidacions podrà estar ben segur que cobrarà tot allò que li correspongui.

Calculi la seva liquidació
© 2009 MIRÓ CONSULTING & TECH S.L.U.
Subvencionat per:
Departament d'Hisenda i Innovació.