Contractes

Redactam i analitzam tot tipus de contractes (de lloguer, civils, mercantils, laborals, etc.) amb la finalitat que el nostre client assoleixi un acord equitatiu amb la seva contrapart.

També assessoram abans de la signatura de contractes importants (com ara, la compra d’un habitatge, un préstec hipotecari, etc.), conscients que prevenir és guarir.

Recordi que un bon contracte ha de servir per solucionar les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts. Amb el nostre servei de contractes aconseguirà solucionar els seus problemes futurs inclús abans que se’n presentin, evitant desagradables sorpreses i guanyant en qualitat de vida.

Redactam i analitzam tot tipus de contractes
© 2009 MIRÓ CONSULTING & TECH S.L.U.
Subvencionat per:
Departament d'Hisenda i Innovació.